Detta är en familj av två sidor; svenska med rötter i Sverige, Norge och Finland och den engelska sidan med rötter i England, Spanien och Tyskland (Preussen).   This is a family of two sides; the Swedish with roots in Sweden, Norway and Finland and the English side with roots in England, Spain and Germany (Prussia).
Mina rötter är från Storbritannien med länkar till Spanien via min pappa och Tyskland via min mammas styvfar Frederick Koster annars är Wilson rötterna Yorkshire. Mammas far har sina rötter i Gloucestershire.   My roots are from the UK with links to Spain via my dad and Germany via my mums stepfather Frederick Koster otherwise the Wilson roots are to Yorkshire. Mums father has his roots in Gloucestershire.