Björn Edward Thompson
 
 
     
  Jag söker tjänst som barnskötare/Elevassistent  
     
  Jag har det senaste året studerat på Stockholms universitet på centrum för barnkultur på kurserna Barnkultur 1 och Barnkultur 2. Jag har innan jag fick tjänst som lagerarbetare 2007 arbetat 1 år inom flens kommun som fritidslärare, elevassistent och ”6-års”.  
     
  Jag slutade arbeta som lagerarbetare för att studera upp gymnasiebetyg på Eskilstuna folkhögskola och fortsatte sedan vidare till Stockholms universitet. Under denna tid avslutades min tjänst på grund av arbetsbrist.  
     
  Jag kommer påbörja förskollärarprogrammet våren 2016 men kommer även försöka arbeta som barnskötare under studierna för att få större erfarenhet inom området.  
     
  Jag har förutom ambitionen att ta hand om andras barn även 3 egna där två är i skoleålder och jag ser arbetet som förskolan gör och det tilltalar mig verkligen och jag ser en framtid inom detta yrke.